14. Vznik a vývoj obchodu

- obchod vznikl z potřeby zprostředkovatele směny zboží Původně – tržiště – místo, kde se prodávající a kupující scházeli Dnešní moderní trh – konkrétní nabídka a konkrétní poptávka v určitém místě a čase - každý podnikatel si musí vymezit strategii a postavení na trhu Historie obchodu v Čechách - Sámova říše – 7. a 8. stol., Sámo byl kupec – sortiment té doby – zbraně, šperky, keramika, hrnce - 10. - 12. stol. - cizí kupci z východu na západ se zastavovali a obchodovali na našem území, církevní příležitosti – místní trhy, rozvoj prvních měst - 14. stol. v Praze byl střediskem obchodu Týn – cizí obchodníci zde byli ubytovaní, zboží bylo zváženo, sepsáno a bylo určeno clo a ungelt = příjem krále, později radnice - cechy – předchůdci obchodů, pečovali o poctivost a odbornost prodeje, úkol cechů – rozvoj řemesel, organizování nákupů a prodejů na trzích, 1859 – cechy zrušeny - první republika – nárůst obchodního podnikání - 20. a 30. léta 20 stol. – rozvoj specializace maloobchodu – elektro, barvy, kosmetika - 1948 – obchod znárodněn, zrušeno soukromé vlastnictví, v důsledku centrálního plánování byl nedostatek žádaného zboží - 1989 – dynamický vývoj obchodů – změna vlastnictví, rozvinutá nabídka zboží a služeb, tuzemský maloobchod ovládají zahraniční společnosti