13. Obchod

OBCHOD - zajišťuje spojení mezi výrobou a spotřebou zboží - obchod mezi výrobci a spotřebiteli prostřednictvím peněz - požadavky spotřebitelů se přenáší na výrobce – ti přizpůsobují výrobu - uspokojuje potřeby společnosti FUNKCE OBCHODU • Překlenovací – výroba a spotřeba časově vzdáleny - výroba je tam, kde má příznivé podmínky • Zbožová - dle potřeb spotřebitelů – dle poptávky • Tržní - vytvoření ceny produktů spotřebiteli ČLENĚNÍ OBCHODU Z územního hlediska: • Vnitřní – na území jednoho státu • Zahraniční – mezi státy, vývoz (export) – dovoz (import) Z hlediska vlastnictví: • Státní – po roce 1989 zrušeno • Soukromé – dle živnostenského zákona OSVČ • Obchodní společnosti a družstva – podnikání více osob, na základě Obchodního zákoníku - v.o.s, s.r.o., a.s. Z hlediska druhu činnosti: • Velkoobchod - spojovací článek mezi výrobou a MO • Maloobchod – síť prodejen 2x klikni pro úpravu