11. Vývoj a funkce peněz

Vývoj peněz: naturální směna = výměna naturálie za naturálii, např. maso za vajíčka zbožové peníze = určitý druh zboží, který byl všude přijímán, např. kůže, šátky drahé kovy mince (peníze) bankovky bezhotovostní peníze (platební karty, šeky) V tržním hospodářství není hodnota peněz vždy stabilní inflace - znehodnocení peněz, nárůst cen zboží a služeb, snížení kupní síly, udává jí míra inflace deflace - peníze zvyšují svou hodnotu Funkce peněz: Prostředek směny - oběživa - směňuje zboží za peníze Míra hodnot - měřítko cen Uchovatel hodnot - dají se akumulovat - vytváříme si úspory Platidlo - peníze jsou přijímány jako prostředek úhrady 2x klikni pro úpravu