12. Zboží, cena zboží

12. Zboží, cena zboží Zboží - statky a služby, které jsou určeny ke směně na trhu - užitná hodnota zboží – uspokojuje konkrétní lidské potřeby - směnná hodnota – cena zboží Cena zboží - peněžní vyjádření hodnoty zboží - nejvíc ovlivňuje poptávku po zboží - prostředníkem směny a měřítkem ceny zboží jsou peníze - tvorba ceny – kalkulace = součet všech nákladů, obchodní marže – přirážka, zisk a DPH = prodejní cena pro konečného spotřebitele Vývoj peněz: naturální směna = výměna naturálie za naturálii, např. maso za vajíčka zbožové peníze = určitý druh zboží, který byl všude přijímán, např. kůže, šátky drahé kovy mince (peníze) bankovky bezhotovostní peníze (platební karty, šeky) V tržním hospodářství není hodnota peněz vždy stabilní inflace - znehodnocení peněz, nárůst cen zboží a služeb, snížení kupní síly, udává jí míra inflace deflace - peníze zvyšují svou hodnotu Funkce peněz: Prostředek směny - oběživa - směňuje zboží za peníze Míra hodnot - měřítko cen Uchovatel hodnot - dají se akumulovat - vytváříme si úspory Platidlo - peníze jsou přijímány jako prostředek úhrady Formy peněz: hotovostní bezhotovostní skoro peníze - snadno přeměnitelné peníze - CP Cenné papíry jsou specifickým zbožím, které má svůj trh - finanční trh. Ochranné prvky bankovek: • vodoznak - viditelný proti světlu • ochranný proužek • skrytý obrazec • soutisková značka • bankovkový papír • způsob tisku • ochranná vlákna (oranžová, 6 mm) • mikrotext (proužek základní barvy a číselně vyznačuje hodnotu bankovky) • opticky proměnlivá barva (podle toho, jak se bankovka sklopí proti světlu)