11. Poptávka a nabídka

Poptávka a nabídka Nabídka = určité množství zboží, které prodávající nabízejí za určitou cenu Poptávka = určité množství zboží, které kupující chtějí koupit při určité ceně Zákon nabídky = s rostoucí cenou roste množství nabízeného zboží Zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka po určitém druhu zboží Tržní mechanismus 1) nabídka > poptávka trh nasycený = moc zboží zákazníci nakupují málo, zboží zůstává ve skladech výrobci snižují cenu, omezují výrobu 2) nabídka < poptávka trh nenasycený = málo zboží rozšiřuje se výroba + zvyšování ceny, tím poptávka klesá 3) nabídka = poptávka bod rovnováhy (rovnovážný bod) = ideální stav na trhu Další faktory ovlivňující poptávku: cena velikost důchodů změny v preferencích (zvyky, móda, změny potřeb) změny cen jiných zboží - substituty = jiné zboží, které může nahradit zboží sledované Další faktory ovlivňující nabídku: cena náklady výroba a obchodu (dražší suroviny a energie, zvyšování mezd, nové technologie), změny vnějších podmínek (počasí pro zemědělce, daně), změny kapitálové výnosnosti (kapitál se přelévá mezi odvětvími, podle toho, co je výnosnější).