9.-10. Tržní ekonomika

Tržní ekonomika - systém založený na svobodě člověka a demokracii - systém svobodného podnikání - systém je založen na trhu - tržní vztahy - existence konkurence - soutěživost - soukromé vlastnictví - volný pohyb cen TRH - místo, kde se setkává nabídka s poptávkou - utvářejí se zde tržní ceny zboží a služeb - na trhu jsou ekonomické subjekty: • domácnosti - na trhu uspokojují potřeby – nakupují a na trhu výrobních faktorů prodávají – svou práci • firmy – prodávají zboží a služby a nakupují výrobní faktory = ZISK • stát Funkce trhu - co, jak a pro koho se bude vyrábět Druhy trhů 1. Trh zboží a služeb 2. Trh práce 3. Trh finanční Úloha státu v tržní ekonomice - ochrana životního prostředí i spotřebitelů - legislativa – tvorba zákonů - zabezpečuje školství, zdravotnictví, policii, armádu - sociální pomoc – důchody, přídavky na děti - stabilita měny, protiinflační zabezpečení - ČNB - podpora vědy a výzkumu - podpora konkurenčního prostředí – snížení monopolů