8. Hospodářský cyklus

Hospodářský proces Fáze: 1) výroba – vzniká zboží určeno do obchodů 2) rozdělování - zaměstnanci dostávají mzdu 3) směna - obchod 4) spotřeba - vede k uspokojení potřeb Základní cíle hospodářské politiky - ekonomický růst = růst objemu statků - snižování nezaměstnanosti - dosažení stability cen = snižování inflace - vyrovnanost platební bilance 2x klikni pro úpravu