6.-7. Výroba, výrobní faktory

Výroba - činnosti, při které se vyrábí statky- zboží a služby - musíme mít výrobní faktory Výrobní faktory - zdroje, které jsou potřebné pro výrobu statků nebo služeb - práce - přírodní zdroje - kapitál Práce = cílevědomá lidská činnost, spočívá ve vynakládání fyzických a psychických sil Cíl = vytvoření statků a služeb Cenou práce je mzda. Přírodní zdroje - jsou součástí přírody - potřebujeme je k výrobě statků a služeb - jsou vyčerpatelné, neobnovitelné, musíme s nimi hospodařit, jejich cena stoupá. Jsou to půda = cena za půdu = pozemková renta přírodní bohatství (lesy, nerosty, voda, vzduch) přírodní síly (vítr, déšť, sluneční záření, sluneční teplo) Kapitál - je všechno, co vkládáme do podnikání s cílem zisku Kapitál dělíme na: - vlastní - cizí - bankovní úvěry, půjčky, hypotéky