4.-5. Životní úroveň

Životní úroveň - je dána mírou uspokojení potřeb - dosažení pocitu spokojenosti, štěstí Zahrnuje: - kolik zboží a služeb obyvatelstvo nakupuje a v jaké kvalitě - kolik veřejných statků a služeb je obyvatelstvu poskytováno a v jaké kvalitě – policie, hasiči, veřejné osvětlení, komunikace, parky, sady, školství, zdravotnictví - zdravé životní prostředí - množství volného času Ukazatele životní úrovně: - příjem obyvatelstva, ceny statků a služeb, úroveň bydlení, životní prostředí, sociální jistota