2.-3. Potřeby

Potřeby - požadavky lidí Potřeby dělíme na: • biologické (= přirozené potřeby - aby mohl žít, musí jíst, pít) • společenské (= učí se, studuje, pracuje, hledá si přátele, poznává okolní svět) o hmotné - byt, jídlo, oblečení o nehmotné - číst si, chodit do divadla, vzdělávat se, vzduch Uspokojování potřeb – pomocí statků nebo služeb = ZBOŽÍ a) Statky - výrobky - volné - jsou dostupné všem - vzduch, voda, světlo, houby - vzácné - ekonomické – výrobky, musíme za ně platit b) Služby = činnosti, které jedni lidé provádějí pro druhé – holič, prodavačka, kuchař, řidič POTŘEBY PODLE ABRAHAMA MASLOWA Maslowova pyramida