1. Základní ekonomické pojmy

Základní ekonomické pojmy Ekonomie = společenská teoretická věda TEORIE Ekonomika = nauka o hospodaření - realita v praxi = činnosti uspokojující potřeby – pocit nedostatku CO – JAK – PRO KOHO VYRÁBĚT? Mikroekonomie = zabývá se chováním ekonomických subjektů - podniků, domácností - řeší ceny, daně, náklady, výnosy Makroekonomie = řeší národní hospodářství jako celek – stát -hospodářský růst, inflace – růst cen, nezaměstnanost, dovoz, vývoz Ekonomické subjekty - podniky =vyrábějí výrobky a poskytují služby – motivace ZISK - domácnosti = spotřebitelé, nakupují výrobky a služby - stát = vláda = stanoví zákony = legislativa