11) Tlumiče pérování

text
8) Tlumiče pérování K tlumení pérování se používají tlumiče. Tlumící síla vzniká odporem průtoku tlumícího média škrtícími ventily. Část energie se přemění na teplo. Úkolem tlumičů pérování je tlumit kmitání kol automobilu vzniklé přejezdem nerovností silnice. Tlumiče pérování však nesmějí bránit propérování při prvním nájezdu na nerovnost. Nedotýkají-li se kola automobilu silnice, nemohou přenášet hnací, ani brzdící sílu. Tlumením pérování se jízda zpříjemňuje a zlepšuje se ovládání automobilu., a tím i jeho bezpečnost. Tlumiče pérování se umisťují mezi nápravu a rám, popř. karoserii, co nejblíže k pružinám. Má-li automobil vinuté pružiny, umisťují se téměř vždy do jejich osy. Tlumiče pérování dělíme : 1. Podle tlumícího média na : • Kapalinové ( hydraulické ) • Plynokapalinové • Plynové 2. Podle konstrukce na : • Pákové • Teleskopické jednoplášťové • Teleskopické dvouplášťové 3. Podle působení na : • Jednočinné, které tlumí jen v jednom směru pohybu • Dvoučinné, které tlumí v obou směrech pochybu Dvoučinný hydraulický pákový tlumič pérování pracuje tak, že jeho páka, která je spojena s nápravou táhlem, při jehož pohybu se páka natočí, otáčí současně hřídelem, na němž je upevněn palec. Palec posouvá dvojitý píst ve válci naplněném tlumičovou kapalinou na jednu nebo druhou stranu. Pohybem pístu se tlumičová kapalina vytlačuje z prostoru před pístem a prochází škrtícím ventilem do volného prostoru za druhým pístem. Aby při zpátečním pohybu pístu nestoupal před ním tlak oleje, jsou v pístu ventily, které se otevřou. Tento typ tlumiče se používal u starších automobilů ( nákladní PV3S ). Dvouplášťový teleskopický tlumič pérování V pracovním ( vnitřním ) válci naplněném tlumičovou kapalinou se pohybuje píst s ventily – nízkotlakým a vysokotlakým. Při pohybu pístu se kapalina přetlačuje z jedné části pracovního prostoru do druhé otvory ventilů. Hydraulický odpor, který vzniká při tomto škrcení průtoku, je vlastně tlumící síla, jejíž velikost závisí na rychlosti ohybu pístu. Mezi pracovním a vnějším válce ( pláštěm ) tlumiče je vyrovnávací prostor naplněný asi do poloviny tlumičovou kapalinou. Mezi pracovním a vyrovnávacím prostorem je vyrovnávací příčka, v níž jsou vyrovnávací ventily. Vyrovnávací prostor slouží k vyrovnání rozdílů skutečného objemu pracovního prostoru, který se při za souvání pístnice postupně zmenšuje, a také k vyrovnání rozdílů objemu tlumičové kapaliny vlivem proměnlivé teploty. Přebytečná kapalina, která je při stlačování tlumiče vytlačována zasouvající se pístnicí, proudí vyrovnávacím ventilem do konec pracovního a vyrovnávacího prostoru je uzavřen víkem, v němž je vodící pouzdro pístnice a těsnící kroužek pístnice. Víko může být namontováno buď rozebíratelně ( např. závitovým spojením ), nebo nerozebíratelně ( např. zaválcováním ). Pístnice je proti mechanickému poškození a znečištění chráněna ochranným pláštěm. Aby tlumič dobře plnil svoji funkci, pracovní prostor musí být vyplněn tlumičovou kapalinou bez vzduchových polštářů. Jinak stlačitelný vzduch totiž způsobuje kolísání tlumící síly, a tím se tlumící účinek zhoršuje. Proto dvouplášťový tlumič nemůže pracovat v libovolné poloze. Například při velmi šikmé poloze by se mohl vzduch, který je nad hladinou kapaliny ve vyrovnávacím prostoru, dostat vyrovnávacím ventilem do pracovního prostoru. Sklon dvouplášťového tlumiče od svislice může být maximálně 45°. Vzduchový polštář nad pístem se může vytvořit i následkem vyrovnání teploty ohřátého tlumiče s okolím při delším přerušení jízdy automobilu ( např. při stání v noci ). Následkem tepelné roztažnosti kapaliny se její objem zmenší a vzduch pronikne nad píst. Když je píst v klidu, průtokové otvory ve ventilech jsou zavřeny a spojení s vyrovnávacím prostorem je přerušeno. Projeví se to na začátku jízdy automobilu zhoršenou činností tlumiče, a tím i nepříjemným hlukem. Jednoplášťový teleskopický tlumič Na rozdíl od dvouplášťového nemá jednoplášťový tlumič vyrovnávací prostor mezi pracovním a vnějším válcem. Vyrovnání rozdílů objemů pracovního prostoru a tlumičové kapaliny umožňuje objem stlačitelného vzduchu přímo v pracovním prostoru tlumiče. Jednoplášťové tlumiče mají proti dvouplášťovým tyto výhody :  Větší průměr pracovního pístu při stejném vnějším průměru, proto i nižší pracovní tlak kapaliny  Lepší funkci při kmitání s vyššími frekvencemi, protože vnitřní přetlak v kapalině zabraňuje jejímu pěnění  Lepší chlazení pracovního prostoru  Necitlivost na změnu objemu kapaliny při ochlazení tlumiče v době mimo provoz Nedostatkem jednoplášťových tlumičů je jejich menší těsnost a kratší životnost těsnících kroužků pístnice. Plynokapalinové tlumiče Za vysokých rychlostí může proudění oleje v tlumiči způsobit pěnění, a vzniklá pěna narušuje optimální průtok oleje ventily. Přidaná ( oddělená ) náplň plynného dusíku pod tlakem omezuje vznik pěnění, a tak zvyšuje účinnost tlumičů. Existují dva druhy tlumičů s plynovou náplní : • Jednoplášťový tlumič s plynem pod vysokým tlakem • Dvouplášťový tlumič s plynem pod nízkým tlakem Vysokotlaký tlumič jednoplášťový Tlumiče s plynovou náplní pracují na stejném principu jako hydraulické tlumiče ( vratný pohyb pístu v trubici naplněné olejem ), ale na jednom konci mají náplň malého množství plynného dusíku pod vysokým tlakem ( 2,5 MPa ). Tato plynová náplň je od oleje oddělena plovoucím pístem, který brání smíchání obou médií. Při zasouvání do těla tlumiče vytlačí pístnice část oleje a tento olej částečně stlačí plynovou náplň. Plyn v důsledku toho sníží svůj objem, a tak působí jako vyrovnávací trubice. Trvalý tlak, kterým plyn působí na olej, zaručuje okamžitou reakci tlumiče a tišší provoz ventilů pístu. Kromě toho tento tlak vylučuje pěnění oleje, jež by mohlo chvilkově narušit funkci tlumiče. Nízkotlaký tlumič dvouplášťový V horní části zásobní trubice je náplň dusíku pod tlakem 0,25 až 0,5 MPa. Náplň je jednorázová na celou dobu životnosti tlumiče ( plní se při výrobě ). Plyn odděluje od oleje v horní části tlumiče speciální těsnění. Tento typ tlumiče je vhodný pro použití u konstrukce zavěšení Mc Pherson.