9) Pérování

6) Pérování – účel, progresivní pérování, druhy pérování Zavěšení kol dnešních automobilů umožňuje relativní pohyb kola vzhledem ke karoserii, a tím i karoserie vzhledem k vozovce. Jde o obecné prostorové pohyby. Pohyby kola vzhledem ke karoserii :  Propérování ( zdvih ) kola  Příčný posuv kola  Podélný posuv kola  Naklánění kola  Otáčení kola  Natočení kola Pohyby karoserie důležité z hlediska posouzení vlivu zavěšení kol :  Propérování kola  Naklánění karoserie  Předklánění nebo zaklánění karoserie Pérování Účel : 1. Pérování zmenšuje přenos kmitavých pohybů náprav vozidla na jeho podvozkové části a karoserii. Chrání tak posádku a dopravovaný materiál před nežádoucími otřesy. Pérování má také vliv na zvýšení životnosti některých dílů podvozku a zajišťuje stálý styk pneumatiky s vozovkou i přejíždění prohlubní (výtluků). Zabraňuje tak prokluzování hnacích kol, které by mohlo vést ke smyku vozidla. U řídících kol by ztráta styku pneumatiky s vozovkou mohla mít nepříznivý vliv na řízení vozidla. 2. Někdy ( u listových per ) přenášejí tyto pružící orgány suvnou a brzdnou sílu hnacích kol na podvozek. 3. Tlumí kmitavý pohyb nápravy a podvozku ( tlumiče ). Základní pojmy : Propérování určuje o jakou míru ( v cm ) se listové pero prohne, popř. vinutá pružina stlačí při zvýšeném zatížení pera. Na obrázku je nakresleno odlehčené listové pero, které se hmotností vozidla prohne do zatíženého stavu ( propérování statické ). Při najetí kola na překážku se pero prohne nahoru ( propérování dynamické ). Součet statického a dynamického propérování yse nazývá celkové propérování. Starší vozy mívaly pérování poměrně tvrdé, novější jsou pérovány měkce, lze je rozhoupat rukou. Měkkost nebo tvrdost pérování je dána jeho kmitočtem. Čím je kmitočet vyšší, tím je pérování tvrdší. Celkové pérování vozidla se skládá ze tří pružících členů : 1. Pneumatika – má poměrně malou deformaci, a proto je její pružící účinek velmi malý 2. Pružící prvek – pohlcuje největší část pohybu náprav vozidla a je vložen mezi neodpérovanou a odpérovanou hmotu vozidla. 3. Sedadlo – jeho pružící účibnek na pohodlí přepravovaných osob je dost významný Druhy pružících prvků podle materiálu a) Pera ocelová ( listová pera, vinuté pružiny, zkrutné tyče ) b) Pružiny pryžové c) Pružiny pryžokapalinové d) Pružiny vzduchové a vzduchokapalinové Listová pera Se používají od prvních počátků automobilů a byla převzata už od kočárů. Dodnes se používají především u nákladních automobilů a u mnoha zadních náprav osobních automobilů. Jako pérování se používají : • Listová péra půleliptická • Listová péra progresivní • Vinuté pružiny • Zkrutné tyče • Pryžové pružiny • Pérování pryžokapalinové • Pérování vzduchové a vzduchokapalinové • Stabilizátory Listová pera půleliptická jsou složena z jednotlivých listů stejné šířky, ale různé délky i tloušťky. Základní list je nejtlustší a je na konci obvykle kruhově stočený do oka. Druhý list je se zřetelem na bezpečnost při prasknutí hlavního listu přetažen přes jeho oka. Ostatní listy jsou postupně zkracovány tak, že po sevření sponami a středním svorníkem tvoří listové pero nosník stejné pevnosti. Konce jednotlivých listů jsou buď rovné, nebo lichoběžníkové a někdy ještě zeslabené. V okách pera jsou pryžové vložky a čepy, zachycené v závěsech. Toto provedení nepotřebuje mazání čepů. Listové pero je uchyceno buď k nápravě, nebo k rozvodovce.