7) Regulace alternátoru

7) Regulace alternátoru Regulátor alternátoru se snaží na svorkách nastavit jen provozní hodnotu napětí, před velkým proudem alternátor chrání velká impedance statorového vinutí a před zpětným proudem z akumulátoru je alternátor chráněn diodami. Regulátory tvoří dvě základní skupiny → elektromagnetické regulátory (vibrační), jejichž základní částí je elektromagnetické relé (mechanicky přerušuje obvod) → elektronické regulátory (bezkontaktní), kde pro přerušování proudu slouží tranzistory, případně tyristory Polovodičový (elektronický) regulátor EE firmy Bosch Popis zapojení elektronického regulátoru EE firmy Bosch Tranzistor VT1 má řídicí funkci. Rezistory R1, R2 , R3, R4, R5, R6 nastavují potřebné napětí v dané části obvodu. Zenerova dioda VZ slouží jako zdroj referenčního napětí. Diody VD1, VD2 slouží k teplotní kompenzaci. Kondenzátor C vyrovnává zvlněné napětí z alternátoru. Tranzistory VT2, VT3 vytvářejí dostatečně velký budicí proud (tzv. Darlingtonovo zapojení). Dioda VD3 chrání relé před přepěťovými impulsy, ke kterým dochází vlastní indukcí na budicí cívce alternátoru . Rezistor R7 zajišťuje rychlejší spínání . Popis činnosti elektronického regulátoru EE firmy Bosch Budicí proud alternátoru jde v regulátoru od svorky DF přes tranzistor VT3 na svorku D-. Je-li napětí alternátoru nízké, na bázi řídicího tranzistoru VT1 je nedostatečné napětí a tranzistor je uzavřen. Je-li uzavřen tranzistor VT1, jsou tranzistory VT2 a VT3 otevřeny, neboť na bázi tranzistorů VT2, VT3 jsou vhodná kladná napětí. Při otevření tranzistorů VT2 a VT3 je budicí proud maximální. Je-li napětí alternátoru vysoké, na bázi řídicího tranzistoru VT1 je napětí, které zajistí jeho otevření. Je-li tranzistor VT1 otevřen, na bázi tranzistoru VT2 je napětí kostry a tranzistory VT2 a VT3 se uzavřou. Dioda VD3 chrání tranzistory VT2 a VT3 před napětím, které se naindukuje na budicí cívce při vypnutí budicího proudu tranzistorem VT3 . Diody VD1 a VD2 mění své parametry při změnách teploty tak, že to kompenzuje (vyruší) vliv teploty na Zenerovu diodu VZ. Zenerova dioda VZ pracuje v závěrném směru, proto je otočená obráceně než běžné diody (nastavuje napětí na bázi tranzistoru VT1). Regulátor pracuje v režimu neustálého zapínání a vypínání tranzistorů VT2 a VT3, kde čas zapnutí a vypnutí závisí hlavně na počtu otáček alternátoru a jeho zatížení. Předřadné rezistory R1, R2 , R3, R4, R5, R6 pracují jako děliče napětí a nastavují ve schématu požadovaná napětí. Rezistor R7 urychluje rychlost spínání (rychlejší regulace). Regulace alternátoru s permanentním magnetem Regulátor ovládá v závislosti na okamžité velikosti napětí soustavy dobu otevření tyristorů a tím ovlivňuje napětí.