6) Regulace dynam

6) Regulace dynam Regulátor dynama se snaží zajistit provozní hodnotu napětí na svorkách, brání odběru příliš velkého proudu z dynama do soustavy a brání zpětnému proudu z akumulátoru do dynama. Regulace se provádí změnou budicího proudu, který v budicí cívce tvoří magnetické pole. Regulátory lze dělit do dvou základních skupin. → elektromagnetické regulátory (vibrační), jejichž základní částí je elektromagnetické relé (mechanicky přerušuje proudový obvod) → elektronické regulátory (bezkontaktní), kde pro přerušování proudu slouží tranzistory, případně tyristory Minusová a plusová regulace Při minusové regulaci teče budicí proud z plusové svorky dynama do budicího vinutí (Lb) a dále do regulátoru, kde se nastavuje jeho velikost (regulace budicího proudu Ib nastává mezi svorkami DF a D-). Při plusové regulaci teče budicí proud ze svorky D+ do regulátoru a dále přes svorku DF do budicí cívky (Lb) a na kostru. Popis činnosti elektromagnetického regulátoru dynama Pokud jsou otáčky dynama nízké a indukované napětí malé, jsou spojeny kontakty K1 a K2 , rezistor R je přemostěn a budicí proud je maximální. Při zvětšení otáček se zvětší i svorkové napětí a kontakty K1 a K2 se rozpojí, kontakty K1 a K3 zůstávají stále rozpojeny a budicí proud je zmenšen odporem R. Zmenšení budicího proudu vede k poklesu napětí na svorkách dynama. Při dalším růstu otáček, a tím i svorkového napětí se spojí kontakty K1 a K3 . Spojení kontaktů K1 a K3 způsobí, že mezi začátkem a koncem budicí cívky je nulové napětí, budicí proud rychle klesá k nule a svorkové napětí se zmenšuje. O spínání kontaktů K1, K2 a K3 se stará relé KA1 . Relé KA1 je ovládáno dvojicí cívek, z nichž první závisí na svorkovém napětí dynama a druhá silově působí na kotvičku v závislosti na proudu přes kontakty K4 a K5 . Sepnutí kontaktů K4 a K5 zajišťuje relé KA2 , které se sepne tehdy, je-li napětí na dynamu větší než na akumulátoru. Při sepnutí kontaktů K4, K5 teče proud z dynama do soustavy (napájí spotřebiče a dobíjí akumulátor). Pokud napětí na dynamu poklesne a je menší než napětí akumulátoru, proud Ip2 změní směr a kontakty K4 a K5 se rychle rozepnou (proud Ip2 tvoří magnetické pole v opačném směru než proud In2). Rozepnutí kontaktů K4 a K5 zabrání zpětnému proudu od akumulátoru do dynama. Polovodičové regulátory dynama byly sice vyvinuty, ale v dané době začala náhrada dynam mnohem výhodnější kombinací alternátoru a diodového můstku, takže polovodičové regulátory dynam pro automobily nedošly uplatnění.