3) Metody měření veličin

3) Metody měření veličin Měřicí můstky se používají se pro přesné stanovení velikosti veličin odpor,kapacita a indukčnost. Pracují na principu porovnávání neznámé veličiny (odpor, kapacita, indukčnost) s přesně kalibrovanými velikostmi jmenovaných veličin. Příklady měřicích můstků • Wheatstoneův můstek – používá se k přesnému měření odporu • De Sautyho můstek – používá se k měření kapacity • Owenův můstek – používá se k měření indukčnosti • Andersonův můstek – používá se k přesným měřením indukčnosti Wheatstoneův měřicí můstek  Rx je neznámý odpor  Rn je nastavitelný odpor, jehož hodnotu známe  R1 , R2 jsou stálé odpory, jejichž hodnotu známe  PV označuje voltmetr, který měří napětí mezi body A a B Princip měření Do můstku vložíme neznámý odpor Rx a přestavujeme odpory Rn na nastavitelné odporové dekádě tak, až voltmetr PV ukazuje nulové napětí. Při nulovém napětí voltmetru lze velikost neznámého odporu Rx stanovit ze vztahu Výsledek měření je nezávislý na velikosti napájecího napětí. Obdobný měřicí můstek se v motorovém vozidle používá například v měřiči hmotnostního průtoku vzduchu. Přímé a nepřímé metody měření Při přímých metodách se velikost měřené veličiny ukazuje přímo na ukazateli měřicího přístroje. Při nepřímých metodách se velikost měřené veličiny musí stanovit výpočtem z naměřených údajů (nepřímé jsou např. můstkové měřicí metody). Jiným příkladem nepřímého měření je určení odporu z Ohmova zákona. Klešťové multimetry Hlavními výhodami měření proudů klešťovými multimetry jsou měření v obvodu bez jeho rozpojení (rychlost měření, měření za provozu) a galvanické oddělení (bezpečnost měření). Lze měřit proudy od několika mA až do jednotek kA. Je možné měřit proudy stejnosměrné (Hallovy sondy) i střídavé (proudové transformátory). Při tomto druhu měření lze používat nejen klešťové multimetry, ale i klešťové převodníky připojitelné k digitálním multimetrům, popř. k osciloskopům. V moderní diagnostice automobilových závad se klešťové přístroje používají často. Dělení klešťových přístrojů podle účelu • klešťové multimetry měřící velmi malé proudy (svodové proudy) • klešťové multimetry měřící střídavé proudy • klešťové multimetry měřící stejnosměrné a střídavé proudy • klešťové multimetry doplněné měřením výkonu • klešťové multimetry s měřením výkonu a harmonických složek