Souhrnné opakování

Souhrnné opakování Zaměřte se na tyto témata a procvičujte! - topné plyny, jejich původ, využití a základní vlastnosti - nebezpečné vlastnosti topných plynů - spalovánítopných plynů - zemní plyn historie a současnost - plynovody - LPG skladování, doprava, využití - armatury plynovodů - zkoušky a údržba plynovodů Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů