30. Kontrola a údržba regulátorů

Kontrola a údržba regulátorů - je nezbytná pro ověření správné funkce zařízení s ohledem na bezpečnost - konrola se provádí u výstupního a uzavíracího tlaku, konrola celkové těsnosti Kontrola výstupního tlaku se provede tak, že se mezi regulátor a spotřebič připojí vodní U-manometr a zmeří se tlak plynu při současném provozu plynových spotřebičů zatížených asi na 50% . Naměřená hodnota by neměla přesahovat jmenovitý výstupní tlak regulátoru, ani by neměla být výrazně nižší. V případě kontroly celkkové těsnosti se zaměříme na regulátor,který potíráme v místech všech spojů pěnotvorným roztokem. Dále ke studiu: Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů