29. - 30. Charakteristika

Charakteristika= slohový útvar popisující osobu, její vlastnosti, vzhled, chování atd. - nezaměňujte s popisem - popis prostý - popis odborný - popis pracovního postupu - vnitřní – zaměřuje se na popis chování, povahových vlastností, schopností, znalostí… - vnější – zaznamenává vnější rysy (postavu, vzhled, oblečení, barvu vlasů atd.) - přímá: přímo pojmenováváme dané vlastnosti osoby - nepřímá: vyplývá z chování a jednání postavy Výstavba textu - Úvod: představení osoby, kterou budeme charakterizovat - Stať: vnější charakteristika osoby zaměříme se na vzhled, věk, nápadné rysy, oblečení vnitřní charakteristika popis povahových rysů, jednání, schopností, vlastností dané osoby - Závěr: shrnutí a vyjádření celkového dojmu, jakým osoba působí