2) Historie automobilového průmyslu

1) Historie automobilového průmyslu, rozdělení druhů vozidel Historie vývoje automobilu Název automobil je odvozen z řeckého slova autos ( sám ) a z latinského mobilis ( pohyblivý ). V dávné minulosti byla postavena vozidla poháněná silou větru, tažená zvířaty nebo uváděná do pohybu lidskou silou – ručně nebo šlapáním. Od těchto obyčejných mechanických vozidel vedla cesta k prvním samohybným vozidlům, poháněným nejdříve parním strojem a později spalovacím motorem. To byly první automobily. Spalovací motor v dnešní podobě je výsledkem dlouhodobé systematické práce velkého počtu techniků a vynálezců. První pokusy sestrojit motor sahají do 18.století. Počátek 19.století byl obdobím parních vozů, a to zejména v Anglii a Rusku. Ve Francii nebyly bouřlivé politické poměry příznivé pro další vývoj dopravních prostředků. V Čechách se konstruováním parního vozidla zabýval mechanik Josef Božek a v roce 1815 zhotovil parní automobil. Další vynálezce Josef Ressel získal roku 1830 patent na parní vůz. Později byla parní vozidla zatlačena do pozadí vývojem vozidel se spalovacím motorem. V roce 1859 si Francouz Lenoir nechal patentovat vynález plynového motoru a v roce 1863 vyrobil vozidlo, v němž tento motor použil. Podle jeho motoru začali stavět své motory Otto spolu s Ing. Langerem a na motor, který postavili v roce 1867, dostali patent. Z tohoto motoru vychází kontrukce moderního čtyřdobého benzinového motoru. Daimler a Maybach dostali v roce 1883 patent na čtyřdobý spalovací motor, který spaluje lehké kapalné palivo – benzin. V roce 1885 výrobce motorů C. Benz postavil tříkolové vozidlo. Velkou zásluhu na vzniku motoru, který spaluje těžké kapalné palivo ( naftu ) samovznícením od kompresního tepla, má konstruktér Diesel. Zájem o výrobu automobilů se rychle šířil zejména ve Francii. Jako jedna z prvních použila Daimlerův motor firma Panhard – Levassor, která začala vyrábět automobily už roku 1890. Následovala firma Renault, jejíž automobily měly už kloubový hřídel. V roce 1897 začala vyrábět lehčí a úspornější automobily firma Peugeot. V Anglii zahájila výrobu automobilů roku 1907 firma Austin. Zásluhou konstruktéra Royce, který vynalezl synchronizovanou převodovku, a jeho společníka Rollse se začal vyrábět automobil, jehož největší předností byla tichá a spolehlivá jízda. V Čechách byl v roce 1897 použit Benzův plochý dvouválec do vozu kočárového provedení v kopřivnické továrně na kočáry a železniční vozy ( nyní továrna Tatra ). Firma Laurin & Klement v Mladé Boleslavi vyrobila první automobil roku 1905 ( Voituretta ). Byl ve své době technicky nejvyspělejším motorovým vozidlem. Motor byl jednoduchý vidlicový dvouválec. Vůz měl třístupňovou převodovku se zpátečkou. Točivý moment se na zadní nápravu přenášel ( podle přání zákazníka ) buď tehdy obvyklým řetězovým převodem, nebo spojovacím hřídelem. V obou případech měla Voituretta diferenciál. Pražská továrna na automobily Praga začala s výrobou automobilů v roce 1907. Největším výrobcem osobních automobilů v České republice je Škoda Mladá Boleslav, která toto jméno nese od roku 1925, kdy byla firma Laurin & Klement sloučena se Škodovými závody v Plzni. Dnes je součástí automobilového koncernu Volkswagen. Automobily se postupně začaly vyrábět po celém světě. Od dob jejich počátků se v jejich konstrukci mnohé změnilo. Velkou modernizací prošel zejména motor, a to s ohledem na zvýšení výkonu, snížení hmotnosti a spotřeby paliva a omezení škodlivých výfukových plynů. Také v konstrukcích karoserií bylo dosaženo rozhodujících změn ve prospěch zvýšení bezpečnosti, pohodlí a estetického vzhledu.