28. Regulátory průmyslové, bytové a spotřebičové

Regulátory průmyslové, bytové a spotřebičové Rozlišujeme: - regulátory v provozovnách - v plynových kotelnách - regulátory bytové - regulátory spotřebičvé Regulátory v provozovnách a v plynových kotelnách mají regulační zařízení v regulační stanici. V případě průmyslových pecí je regulační zařízení zpravidla součástí spotřebiče. Je nutné další studium!! Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů