27. Domovní regulátory

Domovní regulátory - středotlaké, regulují tlak do obytných budov. Regulují tlak plynu vstupujícího do obytných budov. Musí být umístěny na přístupných, větraných a větratelných a suchých místech, chráněných před klimatickými podmínkami. Nejvhodnější umístění je na obvodové zdi objektu (ve výklenku, skříni, přístavku) Regulátor se umísťuje zpravidla společně s hlavním uzávěrem odběrného plynového zařízení, v případě rodinného domku, je - li jeden odběratel pak je umístěn u plynoměru. Je nutné další studium!! Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů