24. Přetlakové pojistky

Přetlakové pojistky Používají se v případech, kdy hrozí nebezpečí překročení maximálního dovoleného tlaku. Chrání před poškozením plynovodu a plynových zařízení. Jako pojistky se používají přetlakové ventily pružinové se závažím, nebo membránové, dříve se používaly pojistky kapalinové. V případě překročení dovolené hodnoty tlaku, musí odfouknout plyn do volného prostranství. Pružinový pojistný membránový ventil má hlavní části membránu, ventil, šroub na seřízení pojistného ventilu, pružinu. Princip spočívá v otevření ventilu např. při přetlaku nad 20 kPa kdy dojde k nadzdvihnutí ventilu a při poklesu tlaku dojde opět k uzavření. Pojistný ventil se montuje výhradně do vodorovného potrubí, před ventilem musí být 3 - 5násobek průměru ventilu rovného potrubí ke spolehlivé funkci ventilu. Je nutné další studium!! Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů