22. Armatury pro plynovody, uzavírací a filtrační armatury

Armatury pro plynovody, uzavírací a filtrační armatury Armatury dělíme na: uzavírací - kohouty, šoupátka, ventily a klapky - uzavírají nebo škrtí přívod plynu filtrační - filtry, filtrační vložky - odstraňují nečistoty zabezpečovací - bezpečnostní uzávěry, rychlouzávěry s klapkou nebo ventilem uzavírají přívod plynu např. při poklesu tlaku regulační - regulátory tlaku - snižují tlak nebo vyrovnávají tlakové výkyvy pojistné - přetlakové pojistky - pojistné ventily - chrání před přetlakem Uzavírací armatury patří mezi nejznámější. Musí zajistit zejména těsnost a snadnou ovladatelnost a údržbu. V současnosti se používají zejména kulové kohouty, dříve též kuželové, na plynovodech velkých dimenzí nad DN 50 a s větším tlakem se používají šoupátka. V jiných případech - na kovových flexibilních hadicích se používají uzávěry bajonetové. Kulový kohout uzavírá otočením pákyo 90° ve směru hodinových ručiček. Hlavní části KK jsou páka, ucpávka, koule s těsněním a vlastní těleso. Šoupě uzavírá pomalu, je také přímoprůtočná a nízkoodporová armatura. hlavní části jsou klínovitá deska (srdce) vlastní teleso, vřeteno a ucpávka Fitrační armatury zachycují nečistoty z plynovodu. Mohou být různé konstrukce a např. drátěné, žíněné nebo keramické. Např. mechanický filtr DN 50 - 100. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů