2/3. Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu

2. Rozdělení dřeva dle sortimentu Řezivo vzniká prořezem pokácených kmenů na jednotlivé desky, fošny, hranoly, latě atd. Podle tvaru příčného průřezu se jehličnaté řezivo dělí na: • deskové řezivo • hraněné řezivo • polohraněné řezivo • lišty a latě Deskové řezivo: • prkna – tl. 15 - 38 mm (šířka prkna musí mít min. dvojnásobek tloušťky) • fošny – o tloušťce 40 – 100 mm (šířka fošny musí mít min. dvojnásobek tloušťky) • prkna krajinová – bočně neomítané kusy deskového řeziva o tl. 18 – 24 mm. • krajiny – okrajové řezivo o tl. 18 – 24 mm, které má svoji celou levou plochu oblou, nebo jen místy dotčenou pilou. Hraněné řezivo: Hraněné řezivo má příčný průřez pravoúhlý a podle průřezové plochy S se dělí na: • hranoly – S > 100 cm2 • hranolky – S = 25 – 100 cm2 Polohraněné řezivo: Polohraněným řezivem nazýváme dvoustraně řezané řezivo s oblými boky, dělí se na: • polštáře – o tloušťce < 100 mm a šířce > nebo = 50 mm • trámy – o tloušťce > 00 mm a šířce > nebo = 2/3 tloušťky Lišty a latě: Latěmi a lištami nazýváme takové hraněné řezivo, které se podle plochy příčného průřezu S dělí na: • lišty – S < nebo = 10 cm2 • latě – S = 10 – 25 cm2