17. Odvzdušňování a údržba domovních plynovodů

Odvzdušňování a údržba domovních plynovodů Před zprovozněním domovního plynovodu je nutné jeho odvzdušnění. Provede se tak, že do plynovodu se vpouští plyn, který přez převlečnou matici vytlačuje vzduch z plynovodu , který by jinak vytvořil s plynem třaskavou směs. V případě spotřebičů pro vaření a pečení lze odvzdušnění provést otevřením vařidlových hořáků Při této činnosti je třeba dostatečně větrat, nesmí být v blízkosti ani v místnosti otevřený oheň, a zapínány spotřebiče vyvolávající jiskru. Velké plynové spotřebiče a plynovody s dimenzí nad 50mm musí být vybaveny trvalým odvzdušňovacím zařízením. Údržba domovního plynovodu se provádí z důvodu možného utvoření usazenin a zanesení prachem. Plynovod profukujeme tlakem vzduchem nebo inertním plynem, usazeniny lze rozpustit a uvolnit např. technickým lihem. Před profukováním je možné usazeniny narušit mechanickynapř.drátem. V případě zjištění netěsností lze plynovod před výměnou poškozené části přetěsnit speciální těsnící látkou (nejprve však musí být dokonale pročištěn) Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů