16. Zkoušky domovních plynovodů

Zkoušky domovních plynovodů Provádí se po dokončení nového plynovodu, po opravě nebo rekonstrukci. Přezkoušení se skládá ze zkoušek pevnosti a těsnosti a technické prohlídky. Cílem je prokázat bezvadné vyhotovení a provedení spojů a celeého plnovodu tak, aby bylschopen bezpečného a spolehlivého provozu. Zkoušený rozvod musí být nenatřený, přístupný ke kontrole a opravě, popř. venkovní část může být zasypána avšak spoje musí zůstat přístupné. Zkouška pevnosti a těsnosti se provádí vzduchem nebo inertním plynem (dusíkem) na nezazděném, nenatřeném plynovodu, nepřipojeném na zdroj plynu, bez spotřebičů a plynoměru. Zkouška pevnosti má prokázat dostatečnou pevnost spojů, min. 2,5 násobkem provozního tlakutj. min.25kPa., doba trvání není předepsána a vprůběhu zkoušky se provádí kontorla poklepem. Zkouška těsnosti se provede tlakem nejméně rovným provoznímu, nejvíce však tlakem 15 kPa, na kterémkoliv místě plynovodu se připojí zkušební U manometr, a po 15. min.po vyrovnání teploty s okolím poklesl -li tlak zvýší se na požadovanou hodnotu a sleduje se 15 resp. 30 min při objemu plynovodu vyšším než 50 litrů a v této době nesmí dojít k poklesu tlaku. Případné netěsnosti se vyhledávají např. pomocí pěnotvorných roztoků. Zkouška těsnosti má platnost půl roku. Existují také přesnější způsoby kontroly rozvodu. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů