1. Topné plyny

Topné plyny. Topné plyny jsou využívány v dopravě, ve vytápění, v domácnostech i velkokuchyních pro vaření a v průmyslu např. pro plynové pece a pro další účely. Dříve plyn sloužil též pro svícení. Velmi používané topné plyny u nás jsou zemní plyn a propan - butan (LPG). Dříve byl používaný plyn - svítiplyn. Svítiplyn se dnes již nevyrábí z více důvodů a nahradil jej přírodní plyn, který se získává ze země - zemní plyn. Největší zásoby zemního plynu má Rusko, které jej též dodává tranzitním plynovodem do mnoha zemí západní Evropy. Využívání zemního plynu má řadu výhod. Jednou z nejdůležitějších je, že tento plyn se nemusí vyrábět. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů