1. Úvod do předmětu

1 Úvod -  Úloha , význam a obsah předmětu - Přehled a klasifikace materiálů pro výrobu 2 Les, dřeviny, nauka o dřevinách: -  Les, stav lesního porostu v ČR a ve světě -  Vliv životního prostředí na lesy -  Význam, úloha lesa - Strom, části, výživa - Rozdělení dřevin - Jehličnaté dřeviny, Listnaté dřeviny 3 Dřevo – Stavba dřeva : -  Makroskopická stavba -  Mikroskopická stavba -  Chemické složení dřeva - Submikroskopická stavba 4 Vlastnosti dřeva: - Fyzikální vlastnosti dřeva - Mechanické vlastnosti dřeva 5 Vady dřeva: - Suky ,Trhliny -  Vady tvaru kmene -  Vady struktury dřeva a nepravé jádro -   Poškození dřeva houbami -   Poškození dřeva dřevokazným hmyzem -   Vady způsobené zraněním kmene -    Vady vzniklé při výrobě - Ochrana dřeva