12. Plynovody v obytných budovách

Plynovody v obytných budovách, průmyslu a kotelnách Jedná se o vnitřní plynovody, které se skládají z potrubí a příslušenství. K potrubí patří: vlastní potrubí až k uzávěru spotřebiče, průchozí uzávěry, odvodňovače, čistící otvory, zátky, regulátory tlaku, měřící zařízení popř. jiná zařízení. K příslušenství patří: konzoly, sloupy, upevňovací zařízení, lávky,ochranné kryty, poklopy, šachty, kanály, ochranné trubky, čichačky a jiná zařízení pro zajištění a ochranu potrubí. Domovní plynovod začíná hlavním uzávěrem a končí uzávěry před spotřebiči. Část od hlavního uzávěru až k plynoměru se nazývá domovní rozvod, část od plynoměru až ke spotřebičům spotřební rozvod. K domovnímu rozvodu v obytných domech obvykle patří ležaté potrubí, stoupací potrubí a odbočky k plynoměrům. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů Plynovody v provozovnách jsou velmi podobné plynovodům v obytných budovách, plynovody průmyslové jsou výrazně rozsáhlejší a mohou být zčásti vedeny také vně budov nad zemí, nebo v zemi na pozemku závodu. Literatura: Rudolf Novák: Instalace plynovodů