23. Nabídka

Nabídka a prodej DRUHY NABÍDKY a) aktivní (zboží k hostovi) * nabídkové vozíky, pokrmy na mísách nebo nápoje na platech (předkrmy, aperitivy, sýry, moučníky) * v ruce - lahve s aperitivy, talířky s pokrmy * nabídkové stoly a vitríny b) pasivní * jídelní a nápojový lístek * ústní nabídka * poutače