17. Submikroskopická stavba

Submikroskopická stavba dřeva Základní anatomické směry ve dřevě jsou: axiální směr, který je rovnoběžný s podélnou osou kmene, radiální směr, který je vedený ve směru dřeňových paprsků a je kolmý na plochu tangenciálního řezu, tangenciální směr, který má směr tečny k letokruhům a je kolmý na plochu radiálního řezu. Submikroskopická stavba buněčné stěny Lignifikované buňky dřeva jsou tvořeny buněčnou stěnou a buněčnou dutinou (lumenem). Buněčná stěna dřeva je souvrstvím submikroskopicky a chemicky odlišných vrstev (střední lamela, primární a sekundární stěna). Stavbu buněčné stěny znázorňuje obr. 2. Střední lamela (SL), tzv. mezibuněčná hmota, spojuje buňky dřeva. V průměru obsahuje 70 % ligninu, zbytek tvoří pektiny. Primární stěna (P) se odlišuje od střední lamely strukturně, chemicky se jí však podobá. Obsahuje pouze 7 15 % celulózy s nižším počtem krystalických oblastí. Sekundární stěna (S) obsahuje až 43 % celulózy, fibrily zde mají specifickou orientaci, lamely jsou kompaktněji uložené. U většiny buněk dřeva je sekundární stěna trojvrstvá. Jednotlivé vrstvy sekundární stěny (vnější, střední a vnitřní) se mezi sebou liší submikroskopickou strukturou a částečně i chemicky. Jejich podíl na stavbě sekundární stěny je: 6-8 % vnější, 88-89 % střední, 5 4 % vnitřní. Mikroskopická stavba dřeva Mikroskopickou stavbu dřeva lze pozorovat při 150-200 násobném zvětšení na mikroskopických preparátech - řezech tlustých 15-30 mikrometrů. Mikroskopická stavba se sleduje pomoci světelných mikroskopů. Stavba buňky. Rostlinná buňka je základem stavby rostlinných organismů včetně dřeva a buňka se skládá z: z buněčné stěny ( obalu ) z pumpnu - buněčné dutiny v niž se nachází protoplast Složení protoplasmy: a) protoplasma - tekutina podobná vaječnému bílku, která obsahuje zejména bílkoviny a vodu b) jádro - je stejného složení jako protoplasma, ale hustější a obsahuje více fosforu c) plastidy - jsou pigmentová zrna zbarvená podle toho v která části stromu se buňka nachází chloroplasty, v zelených částech ( zelené ) chromoplasty, květy a plody ( žluté a oranžové ) leukoplasty, ve dřevě ( bezbarvá ) d) vakuoly - jsou dutiny uvnitř buňky vyplněné buněčnou šťávou, která obsahuje zásobní látky ( cukry a škroby ).