16 Chemické složení dřeva

Chemické složení dřeva Dřevo je přírodní materiál, který představuje složitý komplex makromolekulárních látek. Hlavními složkami jsou : A) organické látky ,které jsou tvořeny uhlíkem (C) , vodíkem (H), kyslíkem (O), a minimem dusíku (N). průměrný obsah těchto prvků v absolutně suchém dřeva je (C) -49,5% , o- 44,2% ( vnější asi 0,12 % N) , H – 6,3 %. Z těchto prvků jsou vytvořeny složité organické látky, které rozdělujeme na : - hlavní složky dřeva, tvořící buněčné stěny (celulóza, lignin,hemicelulózy), -původní látky, obsažené hlavně v buněčných dutinách (extraktivní látky – sacharidy, glykosidy, tuky ,proteiny, barviva, atd.) B) anorganické látky - minerální sloučeniny, které se ve dřevě vyskytují jen v malých množstvích. Jsou to soli křemíku, Draslíku, Sodíku, Vápníku, hořčíku, manganu, železa a hliníku, které při spalování dřeva tvoří popel. Množství anorganických látek je asi 0,2-0,5% objemu dřeva ( u tropických dřev 5-10%). Obsah popela závisí na složení půdy, druhu a věku dřeviny a části stromu - ve větších je více anorganických látek než v kmeni, v jádrovém dřevě více než v bělovém. Vyšší obsah některých látek působí potíže pří chemickém zpracování dřeva, např. draslík a vápník negativně ovlivňují bělení celulózy