38.-39.hodina - předmětový tvar osobních zájmen

38. - 39. Předmětový tvar osobních zájmen