25.-26.hodina - gramatická cvičení

Doplňte správný tvar slovesa „have“: 1) He ….. a house. 2) I ….. a friend. 3) You ….. a sister. 4) They …… a car. 5) Kelly …… a brother. 6) I and John …… a dog. 7) She ….. a new book. Přeložte: My máme velký dům. 2) Moji rodiče mají nové auto. 3) Ona má dobrou práci. 4) On má hnědé oči. 5) Oni mají hodně koček. 6) Já mám štíhlou přítelkyni. 7) Pan Parker má pěknou zahradu. Utvořte otázky se slovesem „have“: 1) good/ we / teachers? 2) a car/ Mr.Parker? 3) he/ eyes/ blue? 4) nice/ the Dawsons/ bookshop? 5) job/ we/ good ? 6) you/ a sister? Utvořte záporné věty: 1) The house has a garage. 2) She has a weekend job. 3) I have brown eyes. 4) They have a cat. 5) We have a computer. 6) Mr.Simpson has a secretary. 7) You have a large family. Přeložte: On má pěkný dům. 2) Petr má hnědé vlasy. 3) Mají počítač? 4) Auto nemá číslo. 5) Máš křečka? 6) Kelly má malého bratra. 7) Oni nemají zahradu. 8) My máme české příjmení.