22.-23.hodina - přivlastňovací pád

text
Přivlastňovací pád Přivlastňovací pád se tvoří: 1. u životných podstatných jmen pomocí -‘s např. Petrův dům – Peter‘s house jméno psa – the dog‘s name auto pana Parkra – Mr. Parker‘s car U podstatných jmen, která mají pravidelné množné číslo se přidává pouze –‘. Např. zahrada mých rodičů – my parents‘ garden 2. u neživotných podstatných jmen se přivlastňovací pád tvoří pomocí of: Např. jméno školy – the name of the school číslo auta – the number of the car konec knihy – the end of the book Utvořte přivlastňovací pád: kamarád mé sestry okno domu Davidova kniha jméno mých bratrů barva auta Tomovy narozeniny jméno našeho psa ulice města