22.-23.hodina - přivlastňovací pád

Materiál ještě nění zveřejněný