21.hodina-určitý a neurčitý člen

21. Určitý a neurčitý člen