21.hodina-určitý a neurčitý člen

Materiál ještě nění zveřejněný