19.-20.hodina - have-otázka,zápor,stažené tvary

text
Sloveso „have“ – otázka. Otázka se tvoří přehozením podmětu s přísudkem. Jednotné číslo: 1. have I? – mám? 2. have you? – máš? 3. has he? – má on? has she? – má ona? has it? - má to? Množné číslo: 1. have we? – máme? 2. have you? – máte? 3. have they? – mají oni? Sloveso „have“ - zápor Zápor se tvoří přidáním not. Jednotné číslo: 1. I have not – já nemám 2. you have not – ty nemáš 3. he has not – on nemá she has not – ona nemá it has not – to (ono nemá) Množné číslo: 1. we have not – my nemáme 2. you have not – vy nemáte 3. they have not – oni nemají Sloveso „have“ – stažené tvary 1) Tvar slovesa „have“ lze stáhnout s příslušným osobním zájmenem. I have - I‘ve you have - you‘ve he has – he‘s she has – she‘s it has – it‘s we have – we‘ve they have – they‘ve 2) Stáhnout lze i tvar slovesa have s částicí not have not – haven‘t has not – hasn‘t