17.hodina - množné číslo podst.jmen

Množné číslo podstatných jmen Množné číslo podstatných jmen se tvoří přidáním koncovky –(e)s. např. kniha – a book knihy – books přítel – a friend přátelé - friends K pravopisné změně –y v -ie dochází u slov končících na souhlásku. Např. rodina – a family rodiny – families Předchází-li však před –y samohláska ke změně nedochází. Např. chlapec – a boy chlapci - boys Některá podstatná jména mají nepravidelný tvar množného čísla: muž - a man muži – men žena – a woman ženy – women dítě – a child děti – children ryba, ryby – fish (množné číslo neexistuje) Převeďte do množného čísla: cup brother house school woman student child garden family flower man