28.Knihovny a jejich služby

Knihovny • do pol. 15.stol. – šíření textů pomocí ručních opisů • pol. 15. stol. – vznik knihtisku - Johanes Gutenberg • tisk a rozmnožování textů • 15. století – rozšíření v Evropě • tisk bible • rozšiřování vzdělanosti • instituce shromažďující knihy z různých oblastí, které je možno si vypůjčit nebo si je přečíst • nabízí služby čtenářům: • výpůjčka knih a jiných nosičů • zprostředkování bibliografických údajů • přístup k informačním zdrojům (internet…) • Veřejné knihovny – může ji navštívit kdokoliv i bez průkazu - organizace dalších kulturních akcí • Vysokoškolské knihovny – primárně pro studenty a vyučující - specializují se na určité obory • Specializované knihovny na neveřejných místech – v nemocnicích, ústavech, podnicích 4. Zámecké knihovny – umístění v konkrétním objektu (hrad, zámek…), slouží především k badatelské činnosti 4. Školní knihovny – určené žáků, vyučujícím - knihy se vztahují k vyučovaným tématům Služby knihovny: výpůjčky absenční (domů) • výpůjčky prezenční (zapůjčení jen v knihovně) • kopírování z knih, podávání informací o fondu knih • meziknihovní služby • elektronické knihy • přístup k internetu