26. - 27. Vypravování

Vypravování slohový útvar obsahující děj • vypravování by mělo obsahovat zápletku, dialogy postav a rozuzlení • musí být zajímavé, poutavé, s dějovým spádem • setkáváme se s ním v literatuře (pohádky, romány, povídky, pověsti…) • užíváme spisovou češtinu, ale mohou se objevit i nespisovná slova • slova hovorová • zdrobněliny • nevšední spojení Schéma přímé řeči: na začátku věty: „Půjdeme dnes do kina,“ řekl Petr. • uvnitř věty: Petr řekl: „Půjdeme dnes do kina.“ Forma: Úvod: seznámení s prostředím, postavami a uvedení příběhu • Stať: rozvití příběhu a zápletky (přímá řeč) stupňování děje a napětí mohou se objevit i dvě dějové linie • Závěr: rozuzlení příběhu, ukončení, vyřešení problému Samostatná práce na zadané téma.