25. Dialog a jeho rysy

Dialog =rozhovor - komunikaci mezi dvěma a více lidmi - závislý na situaci a místě komunikace - nepřipravený - výhodou je, že se lze zeptat, pokud něčemu nerozumíme, případně lze zopakovat Zajímavosti: !! Při komunikaci bychom měli dodržovat vždy určitý odstup od posluchače • velmi blízká osoba(rodič, přítel..) cca 50 cm • přátelé, známí cca 50-100 cm • lidé neznámí, cizí více než 1 m Otázky: Co znamená pojem masová komunikace? Co je to monolog? Vysvětli, co znamená slovo pantomima? Jak se nazývá písmo pro nevidomé? Jakým způsobem se dorozumívají neslyšící? Jaké výhody a nevýhody má komunikace ústní?