24. Reprodukce zpráv na aktuální téma

Reprodukce zpráv na aktuální téma práce s texty, které ze zabývají současnou problematikou, kritické čtení, vlastní hodnocení, popř. podávání mylných informací