23. Projev monologický

monolog= promluva jedné osoby - posluchač, čtenář nemůže hned reagovat - často předem připravený - setkáváme se s ním při referátu, výkladu, přednášce nebo např. v divadle - zcela závislý na osobě mluvčího, pisatele Referáty se žáky