14/15 Mikroskopická stavba dřeva

Mikroskopická stavba dřeva a kůry Mikroskopickou stavbu dřeva lze pozorovat při 150 - 200 násobném zvětšení na mikroskopických preparátech – řezech tlustých 15 - 30 mikrometrů. Tyto řezy se zhotovují krájením kotoučovým nožem na speciálních přesných přístrojích. Před zhotovením mikroskopických preparátů se dřevo chemicky změkčuje. Pro pozorování jednotlivých buněk se změkčené dřevo rozvlákní, například jehlou. Mikroskopická stavba se sleduje pomocí světelných mikroskopů. Submikroskopickou stavbu buněčné stěny můžeme sledovat pomocí elektronových mikroskopů při mnohonásobně větším zvětšení.