21. Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody

21. Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody Aby v těchto otopných soustavách nastal v okruhu KOTEL - OTPNÉ TĚLESO - KOTEL oběh vody musí vzniknout dostatečný rozdíl tlaků ( zde rozdílem teplot a výškovým rozdílem mezi kotlem a otopným tělesem) U soustav s přirozeným oběhem máme tyto výhody a nevýhody: - výhody - nehlučné, není třeba el. proud, jednoduché, nenáročná obsluha - nevýhody - nevhodné pro rozlehlé budovy, nutné větší výškové rozdíly, nutný el. proud, musí být armatury s malými tlak. ztrátami, jsou třeba trubky s větším průměrem, pomalý zátop