17.-18. Rozdělení otopných soustav

17.-18. Rozdělení otopných soustav Soustavy ústředního vytápění jsou často používané a typické pro ně je, že kotel je umístěn v nejnižším patře budovy a teplo je dopravováno ke spotřebiči tepla (otopné těleso) pomocí teplonosné látky. Otopné soustavy z hlediska různých kritérií rozdělujeme podle: 1. druhu teplonosné látky 2. teploty vody 3. tlaku teplonosné látky 4. způsobu oběhu teplonosné látky 5. způsobu předání tepla do místnosti 6. počtu trubek v rozvodu 7. umístění ležatého rozvodu 8. směru vedení připojovacího potrubí k otopným tělesům 9. směru proudění teplonosné látky v připojovacím a vratném potrubí otopného tělesa 10. propojení otopné soustavy s atmosférou 11. uspořádání hlavního rozvodu V praxi se dále jednotlivé otopné soustavy podle jejich kritérií vhodně kombinují, vždy však mají jednotlivé způsoby své výhody i nevýhody Mezi základní rozdělení patří právě druh teplonosné látky což jsou: - voda - vodní soustavy - vodní pára - parní soustavy - vzduch - teplovzdušné soustavy Z hlediska teploty vody jsou soustavy teplovodní (do 90°C), nízkoteplotní (do 60°C) a horkovodní (nad 110°C) Pozn.: k jednotlivým dalším otopným soustavám je třeba doplnit poznatky dle učebnice !!!