25) Šoupátkový rozvod

25) Šoupátkový rozvod Tyto rozvody se používají jen málo, i když mají některé výhody, jako tichý chod, dobré plnění válců apod. Velkou nevýhodou ale je špatný přestup tepla z pístů do válců a jejich malá životnost. Šoupátkové rozvody dělíme do dvou skupin : • S přímočarým pohybem • S rotačním pohybem Šoupátkový rozvod s přímočarým pohybem má ve válci motoru uložena dvě šoupátka. Těmi se otevírají a zavírají sací a výfukové otvory, které jsou v horní části válce. Šoupátka jsou ovládána klikovým mechanismem, který je poháněn od klikového hřídele. Píst se pohybuje ve vnitřním šoupátku. Tento typ rozvodu se již nepoužívá pro svoji konstrukční složitost. Šoupátka s rotačním pohybem jsou válcová a kuželová. Válcové šoupátko ( typ Bear ) je chlazeno vodou a uloženo v hlavě válce. V šoupátku jsou dva kanály, jeden pro sání, druhý pro výfuk. Podobné rotační šoupátko se používá u dvoudobých benzinových motorů, ale jen k nasávání směsi do klikové skříně. Kuželové šoupátko ( Aspin ) je uloženo v hlavě válce. Výřez v šoupátku zabezpečuje sání i výfuk. Mimo to v okamžiku zážehu odkrývá svíčku, která je jinak zakrytá, aby byla chráněna před nadměrným tepelným namáháním. Pístový rozvod Tento rozvod se používá u dvoudobých motorů, u nichž dochází k výměně náplně v době, kdy píst prochází dolní úvratí. Tyto motory mají tři kanály, a to sací, výfukový a přepouštěcí. Sací kanál ústí do karburátoru, přepouštěcí spojuje pracovní prostor válce s klikovou skříní a výfukový kanál odvádí zplodiny hoření z válce do výfukového potrubí. Píst těchto motorů byl složitější konstrukce. Měl v plášti výřezy a dno pístu mělo často výstupky, tzv. deflektory.