3. – 4. Výrazy, jejich hodnota a početní operace s nimi – opakování

Hodnota výrazu Hodnotu číselného výrazu zjistíme tak, že výraz za dodržení pořadí početních operací spočítáme. Hodnotu výrazu s proměnnou lze zjistit pouze za předpokladu, že známe (máme zadána) konkrétní čísla, která máme za proměnné do výrazu dosadit. Pak je již postup stejný jako u číselných výrazů. Pusťte si videa, kliknutím na odkaz.
Početní operace s výrazy. Na následujících odkazech najdete videa na základní početní operace s mnohočleny. Výraz se v podstatě skládá z mnohočlenů, tak si můžeme mnohočlen zaměnit za výraz.