9.-10. Destruktivní zkoušky

9. - 10.hod Zkoušky materiálu - Destruktivní zkoušky ____________________________________ l l Mechanické technologické nedestruktivní l l l Statické :Tahem Dynamické : rázové Svařitelnosti Prozařováním Tlakem, ohybem Cyklické Tvárnosti za studena Ultrazvukem Tvrdosti Tvárnosti za tepla Magneto-induktivní Krutem, střihem Tvárnosti trubek Kapilární Destruktivní zkoušky -> Aby se mohlo určit, jak pevný, pružný či deformovatelný materiál je, nebo aby se dala určit jeho životnost, musí být výrobky zkoušeny na pracovním stole. Jak název napovídá, výrobek je při destruktivní zkoušce zničen; dále je nepoužitelný. Bez ohledu na to, zda je testovaný kus pomalu rozlomen tahem v důsledku náhlého nárazového zatížení v rámci zkoušky tahem, nebo je vystaven koroznímu prostředí v rámci zkoušky korozivzdornosti, destruktivní zkoušení je nejúčinnějším způsobem, jak určit vlastnosti materiálu. Znát mechanické vlastnosti materiálů je nezbytné při výrobě jakéhokoliv produktu - musíme přesně vědět, zda materiál vydrží provozní zátěž. Abychom mohli popsat tyto vlastnosti materiálu, je třeba vyvinout metody, jak je změřit. Mechanické zkoušky (destruktivní) :Statické Dynamické Mechanické zkoušky statické : materiál je namáhán určitou pomalu vzrůstající silou až na trvalou hodnotu zkouška tahem, ohybem, tlakem, krutem, střihem Mechanické zkoušky dynamické : síla vzroste náhle na určitou velikost (zkoušky rázové) Zkouška rázová nebo cyklická Únavové : namáhání pulzující – síla vzrůstá a klesá opakovaně beze změny smyslu (směru) působení namáhání míjivé – síla mění při opakovaném namáhání svůj smysl (směr) namáhání střídavé – síla vzrůstá a klesá opakovaně (cyklicky) z určité hodnoty na hodnotu vyšší, aniž mění smysl (pulzující) Odkaz jsou mechanické zkoušky