13) Uzávěrka diferenciálu,samosvorné diferenciály

13) Uzávěrka diferenciálu, samosvorné diferenciály Závěr diferenciálu je zubová spojka nebo kolíky, které se zasunou do otvorů v kleci diferenciálu. Mechanismu se ovládá z kabiny řidiče, a to vždy při stojícím vozidle. Závěrem se blokuje otáčení centrálních kol vzhledem ke kleci, čímž se zabrání otáčení satelitů. Tím se dosáhne toho, že se obě kola otáčejí současně a automobil neuvázne v kluzkém terénu. Po přejetí překážky se musí závěr diferenciálu ihned vyřadit, protože jízdou se zablokovaným diferenciálem se nadměrně opotřebovávají pneumatiky. Samosvorné diferenciály s omezenou svorností Zařazování závěru diferenciálu do činnosti ztěžuje obsluhu automobilu. Proto se vyrábějí samosvorné diferenciály, které při jízdě na dobré silnici bez prokluzu kol plní svou funkci stejně jako kuželový nebo čelní diferenciál. Když však začne jedno hnací kolo prokluzovat nebo se otáčet rychleji než druhé, vznikne v samosvorném diferenciálu zvýšené tření. To umožňuje jen určitý rozdíl otáček levého a pravého hnacího kola a zabraňuje volnému protáčení kol vůči sobě. Šnekový diferenciál je diferenciál se šnekovým soukolím. Používá se u tuhých náprav, pohon je kuželovým soukolím. Talířové kolo je pevně spojeno se skříní diferenciálu, v níž jsou volně a otočně uloženy satelity se šnekovým ozubením. Do centrálních kol zabírají samosvorné šroubovice, které jsou vloženy mezi centrální kola a satelity. Tyto samosvorné šroubovice dávají diferenciálu zvýšenou svornost. Tím se šnekový diferenciál liší od kuželového diferenciálu. Při jízdě zatáčkou musí vnější kolo opsat delší dráhu než vnitřní kolo. Kolo, které se otáčí pomaleji, klade větší odpor než vnější kolo. Protože hnací síla se přenáší přes satelity, začnou se odvalovat po samosvorných šroubovicích, které kladou větší odpor. Tím se pravé centrální kolo zpomalí. Stoupání samosvorných šroubovic se volí tak, aby při malých rychlostech obou kol byl odpor v jejich záběru se satelity a centrálními koly malý a činnost diferenciálu normální. Samosvorný účinek šroubovic zabrání volnému protáčení prokluzujícího kola tím, že působí jako brzda na to kolo, které má snahu prokluzovat. Síla se přenese na to kolo, které má pevný styk s vozovkou. Mezinápravové diferenciály U automobilů s více poháněnými nápravami se musí použít mezinápravové diferenciály pro vyrovnání nestejných otáček náprav. Každá náprava potom musí mít svůj diferenciál na vyrovnání rozdílných drah vnějšího a vnitřního kola při jízdě v zatáčce. Používá se kuželový diferenciál doplněný uzávěrkou nebo s výhodou diferenciál Torsen firmy Gleason. Ten samočinně reguluje rozdělení točivého momentu mezi přední a zadní nápravu. Mají-li kola jedné nápravy snahu prokluzovat, přenese se na kola druhé nápravy větší točivý moment. V obvyklém provozu je tento poměr od 75 : 25 % ( přední/ zadní náprava ) do 25 : 75% ( přední/ zadní náprava ). Výhody :  Lepší trakční schopnost  Lepší jízdní stabilita  Provozní způsobilost i při obtížných adhezních podmínkách  Menší opotřebení pneumatik  Neomezená funkce protiblokovací soustavy brzd Progresivnější řešení představuje využití tzv. viskozní spojky místo mezinápravového diferenciálu. Jde v podstatě o uzavřenou lamelovou spojku s náplní silikonového oleje. Přenos točivého momentu ve viskozní spojce je umožněn mimořádnou vlastností kapalin, jejichž viskozita roste s růstem deformační rychlosti, a je zajištěn smykovými silami, vzniklými smykovým namáháním sloupce kapaliny ( silikonového oleje ). Smykové síly jsou tím větší, čím větší je rozdíl otáček hnacích a hnaných lamel. Pro daný přenos momentu je nutné přesné definované množství kapaliny. Zvýšené teplo, které vzniká jako důsledek deformační práce sloupce kapaliny je nutné odvádět chlazením. Toto řešení je například použito u vozu VW Transporter synchro s viskozní spojkou na vstupu do rozvodovky přední nápravy. Soustava může být doplněna mechanickými závěry diferenciálů obou náprav. Viskozní spojka má výhodu samočinnosti, je nehlučná a neopotřebovává se, neboť její hnací a hnané části nejsou v mechanickém styku. Navíc působí jako tlumič záběru a chrání převodné ústrojí před rázy.